Still from the Film

 

01-03-2006
Black at Heart


01-03-2006
Og hjertet er sort


01-03-2006
Familien Mahmoud


01-03-2006
Familien Gargari


01-03-2006
Links


01-03-2006
Credits: Og hjertet er sort


01-03-2006
Stills + posters


12-06-2007
Movie: Og hjertet er sort
WAKE FILM

01-03-2006

Og hjertet er sort

De fleste afviste flygtninge i Danmark er sat på "motivationsfremmende foranstaltninger", som indebærer fratagelse af alle kontante ydelser, muligheden for at arbejde og deltage i undervisning. Dertil kommer ugentlig meldepligt hos politiet og i sidste ende frihedsberøvelse.

Instruktøren Maria Mac Dalland siger om filmen og hjertet er sort:
Den danske regering har besluttet, at Danmark skal modtage så få flygtninge som muligt. Den danske asylpraksis arbejder med dette mål for øje. Enkelte får asyl, fordi vi er tvunget til det af hensyn til internationale aftaler og konventioner. Men den humanistiske baggrund for underskrivelsen af menneskerettighedskonventionen og flygtningekonventionen efter 2. verdenskrig afspejler sig ikke i regeringens asylpraksis. Udgangspunktet synes at være: Hvor lidt kan vi tillade os at hjælpe de flygtninge i nød, som søger tilflugt i Danmark, så vi på den ene side ikke alt for åbenlyst overtræder de internationale konventioner, og på den anden side sørger for at folk får det så dårligt, at de på trods af alt foretrækker at rejse ud til en uvis skæbne?

Afviste asylansøgere, der ikke frivilligt medvirker til deres udsendelse, indkvarteres i udsendelseslejre og sættes på "motivationsfremmende foranstaltninger". Det er en af regeringens sproglige omskrivninger for konsekvenserne af de senere års meget hårde danske flygtningepolitik.

I filmen og hjertet er sort har jeg ønsket at vise hvordan nogle irakiske familier, der er underkastet den danske regerings "motivationsfremmende foranstaltninger", lever på et af Røde Kors' udsendelsescentre:
Umyndiggørelsen, ydmygelsen og ventetiden gør folk syge og fortvivlede - især går det hårdt ud over børnene.

Kontakt Maria Mac Dalland: mariamac@comxnet.dk